MJØSBYEN

En attraktiv region i rivende utvikling
mot det grønne skiftet

En stadig viktigere region

– Innlandet og byene rundt Mjøsa er stadig viktigere for at Norge skal nå målene for det grønne skiftet, sier fylkesordfører Thomas Breen. – Gjennom Mjøsby-samarbeidet jobber vi langs mange spor for å skape en bærekraftig fremtid, og skal vi lykkes, er det viktig at vi blir del av en statlig tilskuddsordning på linje med andre byregioner, sier fylkesordføreren.

Mjøsbyen er et forpliktende samarbeid om utvikling av bærekraftige transportløsninger og en mer samlet og attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. Elleve kommuner deltar, i tillegg til Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Statsforvalteren i Innlandet og Jernbanedirektoratet.
    – Dette er en region med 200 000 innbyggere og 100 000 arbeidsplasser, påpeker Breen. 
     – Og investeringene i næringslivet i regionen er på en all time high med 40 mrd. i planlagte investeringer.  Det er få andre regioner som kan vise til tilsvarende tall, og det viser at vi i Innlandet er på rett spor for fremtiden, sier Breen entusiastisk. 
    – I nær fremtid skal industrien rekruttere godt over 1000 nye arbeidstakere, og dette er en utfordring vi tar på alvor i form av utvikling av infrastruktur og attraktive bysentra, sier han. 

Innlandet er ikke bare et viktig industrifylke, der noen av landets viktigste miljøer innenfor cyber security, landbruksgenetikk og forsvarsindustri. I tillegg står fylket for ca. 30 prosent av norsk matproduksjon og 40 prosent av all skognæring. Men ikke nok med det, Innlandet er også et betydelig kraftfylke som produserer i alt 11 TwH og eksporterer 45 prosent av produsert kraft til landet for øvrig. 
    – Per i dag har fylket vårt flest innmeldte søknader for produksjon av grønn strøm, og vi sitter med nøkkelkompetanse innenfor en rekke næringer som blir avgjørende i det grønne skiftet, sier Breen. 
    – Regionen har akslet betydelige ambisjoner innenfor utvikling av attraktive bymiljøer og bærekraftige transportløsninger, og nå mener vi at det er en statlig oppgave å bidra til en utvikling regionalt som på sikt vil være viktig både for Norge, Europa og verden for øvrig, sier han.

Kompetanseutvikling og utdanning er også et viktig aspekt ved utviklingen. NTNU på Gjøvik og Høgskolen Innlandet, som er i ferd med å få universitetsstatus, er viktige aktører, som sammen med industrimiljøene i blant annet Raufoss Industripark legger aktivt til rette for utvikling av nøkkelkompetanse for fremtiden.
    Alt i alt gjør Innlandet en stor innsats for å bidra til regjeringens mål om nullutslipp, grønnere landbruk og en bærekraftig utvikling. Mjøsby-samarbeidet er et nøkkelelement i denne utviklingen, og fylkesordfører Breen er opptatt av at regionen nå har behov for statlig drahjelp for å virkeliggjøre ambisiøse ambisjoner. 
    – Partene i Mjøsbysamarbeidet har inngått en forpliktende samarbeidsavtale og er godt i gang med blant annet å jobbe med at veksten i persontransporten skal skje med gange, sykkel eller kollektivtransport. Vi er nå avhengig av statlige tilskuddsmidler for å få gjennomført tiltak for å realisere nullvekstmålet. Når vi får realisert tiltak som gjør at trafikkveksten kan tas med mer miljøvennlige reiser, er det positivt både for lokalbefolkningen og de mange deltidsinnbyggerne i Mjøsbyen. Det er også viktig nasjonalt at regioner som Mjøsbyen bidrar til det grønne skiftet, sier fylkesordfører Breen.
    – Jeg er glad for at vi med dette magasinet kan synliggjøre noe av satsingen som foregår i vår region, og håper mange lesere vil få med deg den rivende utviklingen regionen vår nå er inne i, sier Breen avslutningsvis.

Fylkesordfører Thomas Breen.

Mjøsbyen – en flerkjernet bystruktur.

Annonse:

LES MER

Artikler fra magasinet

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gode og bærekraftige transportløsninger er blant de sentrale satsingsområdene for Mjøsbysamarbeidet. – Elektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar vil gi mange fordeler, blant annet en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, sier prosjektleder Mette Marit Gjerdingen...

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik har et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet. Nå ønsker byen å samle fagmiljøet for bransjen og legge til rette for faglige og sosiale møteplasser i et framtidig «cyberhus».–...

Annonse:

Mjøsparken – en oase langs E6 

Mjøsparken – en oase langs E6 

Aktivitetene og opplevelsene er gratis for alle, enten du vil skate, leke, spille petanque eller nyte sommerdagen på Mjøsas fineste badestrand. Mjøstårnet, også kjent som verdens høyeste trehus, er et landemerke der det ruver ved E6 i Brumunddal. Mjøsparken ligger...

Elbuss-satsing

Elbuss-satsing

I Hamar og Lillehammer har elektriske busser vært en del av bybildet i flere år, og busspassasjerene kan glede seg over utslippsfri transport. Fra 2025 er nullutslipp hovedregelen for alle busser som skal benyttes i offentlig transport.Det begynte med et pilotprosjekt...

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Stor satsing på bedre togforbindelse gir grunnlag for spennende byutviklingsprosjekter i de to store byene i Mjøsbysamarbeidet. I både Lillehammer og Hamar er det duket for nye sentrumssatsinger i kjølvannet av Bane Nors satsinger i regionen.  Størst forventninger er...

Annonse:

Vi satser på sykkel

Vi satser på sykkel

Sykkelbynettverket i Innlandet arbeider kontinuerlig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier skal bidra til at flere tar sykkelen fatt. Sykkel er et bærekraftig og effektivt transportmiddel som i tillegg er bra for...

Ruster opp Brumunddal

De siste årene har Brumunddal, kommunesenteret i Ringsaker kommune, gjennomgått en rivende utvikling. Særlig har sentrumsområdet og koblingen ned til Mjøsa fått en solid ansiktsløftning – og mer skal det bli.Målet er at Brumunddal, som er en ung by, skal være en...
Fremtidsbydel i Elverum

Fremtidsbydel i Elverum

Den nye bydelen Ydalir, som er planlagt utbygd de neste 10–15 årene, vil bli et av verdens beste steder å bo, fastslår Anna-Thekla Tonjer, som er prosjektleder i Elverum Vekst for bydelsutviklingen. Det skal sosial og klimamessig bærekraft sørge for.Det skal bygges ...

Gjør avfall om til business

Gjør avfall om til business

230 tonn avfall ble reddet i fjor. Norges første ombrukskjøpesenter, Resirkula, går så det suser. Delvis gjemt bak paller fulle av ski og snowboard står Hans Christian Johnson og...

Annonse:

Forsikringens svar på private banking

Forsikringens svar på private banking

Hos Ly Forsikring har forsikringstakerne egen rådgiver og kontaktperson, og blir fulgt tett opp med jevnlige besøk. – Vi er utrolig stolte over at kundene våre blir værende hos oss. Vi opplever at de som prøver vårt opplegg med Selective Insurance er veldig fornøyde,...

Norges første komplette energistasjon

Norges første komplette energistasjon

Innlandsporten, som er lokalisert ved Tangen, vil bli Norges første komplette energistasjon, og representerer et viktig skritt mot en bærekraftig og mangfoldig fremtid for transportsektoren.Dette er en milepæl for grønn næringstransport i Norge og vil gjøre det...

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Bruker du det biobaserte drivstoffet HVO i en eksisterende dieselmotor, reduserer du CO2 utslippet med inntil 90%.Har vi glemt at bruk av HVO er en mulighet, spør Ingvar Schjerpen, økonomileder ved Engens Oljesenter.    Bedriften har jobbet med flytende energi i 50...

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Da det ble oppdaget metangass i grunnen på Hunton-stranda i Gjøvik, måtte planene om storstilt boligutbygging skrinlegges. Nå skal deler av området utvikles til et gedigent friareal for Gjøviks befolkning, med kultur, musikk og naturopplevelser i skjønn forening.Dette...

Blant Mjøsbyens leverandører:

Kontakt

Paul H. H. Berger,
leder for sekretariatet i Mjøsbyen. 

pauber@innlandetfylke.no

www.mjøsbyen.no

 

Adresse

Statsminister Torps vei 1A

1738 Borgenhaugen

www.markedsmedia.no

Synlig i dagsmedia?

+47 412 89 777

Bent@markedsmedia.no

Torgeir@markedsmedia

Prosjektledelse og Salg

Øyvind@markedsmedia.no