Mjøsbyen Magasin i Aftenposten

Ruster opp Brumunddal

De siste årene har Brumunddal, kommunesenteret i Ringsaker kommune, gjennomgått en rivende utvikling. Særlig har sentrumsområdet og koblingen ned til Mjøsa fått en solid ansiktsløftning – og mer skal det bli.

Målet er at Brumunddal, som er en ung by, skal være en attraktiv by både for tilreisende og fastboende, sier samfunnsplanlegger Ole R. Strandbakke i Ringsaker kommune. 
     – Satsingen går tilbake til 2007. Vi har tatt tak i funksjonelle behov og samtidig jobbet målrettet for å bygge attraktivitet, og i dag er byen i rivende og positiv utvikling, sier han. 
    – Den store transformasjonen begynte med at hovedfartsåra ble flyttet ut av sentrum. Deretter fikk bykjernen en solid overhaling og fremstår i dag som totalforandret med innbydende torg og smågater, puls og stemning, sier Strandbakke. 

Promenade mot Mjøsa
Den senere tiden er det området mellom Brumunddal sentrum og Mjøsas bredd som har stått i fokus for arbeidet. Her går det en turvei, og langs elven Brumunda er lagt inn forskjellige natur- og kulturopplevelser og møteplasser langs det som er blitt en promenade mot vannet. I tillegg er det bygd sykkelvei med fortau langs veinettet, i tråd med Mjøsbysamarbeidets mål om at økt trafikk skal tas med gange, kollektivt og sykkel. 
    – Det er både sosiale og klimamessige bærekraftsmål som ligger til grunn for satsingen vår, sier Strandbakke. 
    – Ringsaker er en del av Mjøsbyen, og vi tar de forpliktelsene på det største alvor. Nå er strekningen blitt oppgradert på en måte som både skaper møteplasser og gir påfyll, og ikke minst har gjort den mye mer tilgjengelig og attraktiv for både gående og syklende, sier han. 
    – Dessuten er Mjøsa en viktig del av byens identitet, og med de grepene vi har tatt, knytter vi oss enda tettere til denne perlen, der vi også har Mjøstårnet og den praktfulle Mjøsparken (se egen sak). 

Næringseiendom tilgjengelig
Midt mellom sentrum og Mjøsstranda ligger jernbanestasjonen. Togstasjonen skal fornyes, blant annet med forbikjøringsspor, slik at både gods- og persontrafikk kan skje miljøvennlig på bane. I området mellom stasjonen og sentrum er det store arealer som er i ferd med å transformeres.
    – Her legger vi til rette for kontorarbeidsplasser nærmest stasjonen, for å gjøre det enkelt å pendle både nordover til et nytt Mjøssykehus i Moelv og til Lillehammer, og sørover mot Oslo. Det er store næringsarealer tilgjengelig for utvikling, og nærheten til E6 og jernbane og koblingen til sentrum, Mjøstårnet og Mjøsparken gjør arealene attraktive, sier Strandbakke. 
    Samfunnsplanleggeren avslutter med å understreke viktigheten av å legge til rette for at folk trives.
    – Vi skårer høyt på koselighetsfaktoren, nærhet til naturen og tette relasjoner mellom innbyggerne. De siste årene har vi opplevd økende tilflytting, og vi tror det kommer til å fortsette i tråd med at hele regionen utvikler seg. Trivsel er stikkordet, og vi er levende opptatt av at folk skal trives i byen vår. Det er den viktigste motivasjonen bak arbeidet, sier Strandbakke. 

Stor tro på Brumunddal
Forretningsmann og eiendomsutvikler Arthur Buchardt vokste selv opp i Brumunddal, og har lagt igjen sitt hjerte i byen – blant annet i form av Mjøstårnet, verdens høyeste trebygning med 18 etasjer og en høyde på 85,4 meter. Han er enig i at byen har gjennomgått en rivende utvikling siden årtusenskiftet.
    – Brumunddal har utviklet seg fra et ganske stygt og trist sted til et levende, vakkert og innholdsrikt bysentrum, sier han. 
    – Det har skjedd trinnvis og planmessig, og er et glimrende eksempel på byutvikling på sitt beste, noe som må til for at folk skal bosette seg og trives, understreker Buchardt. 
    Den positive utviklingen var en viktig inspirasjon bak Mjøstårnet. 
    – Både det at jeg har røtter her og som følge av den rivende utviklingen i byen, slo jeg til da jeg fikk tilgang til en tomt nede ved Mjøsa. Jeg hadde satt meg inn i det grønne skiftet, og jeg vet hva industrien i Ringsaker er god for. Målet var å lage noe som svarer ut begge deler, og som kan være et utstillingsvindu for en av Norges aller flotteste regioner, sier Buchardt. Og med internasjonal omtale og NY Design Award har han oppnådd det han ville.
    – Dette er et konkret eksempel på hva det å utnytte muligheter, lokale råvarer og kompetanse kan skape, sier Burchardt, som ikke har tenkt å gi seg. Han har sitt hjerte i Mjøsbyen og eier blant annet Alpinco, som er eierselskapet bak alpinanleggene på Kvitfjell og Hafjell. 
    –  Jeg har fortsatt mange planer i regionen, avslutter Buchardt.

Brumunddal har gjennomgått en transformasjon de siste årene. Foto: Ringsaker kommune.

Arthur Buchardt. Foto: Ringsaker kommune

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Fremtidsbydel i Elverum

Fremtidsbydel i Elverum

Den nye bydelen Ydalir, som er planlagt utbygd de neste 10–15 årene, vil bli et av verdens beste steder å bo, fastslår Anna-Thekla Tonjer, som er prosjektleder i Elverum Vekst for bydelsutviklingen. Det skal sosial og klimamessig bærekraft sørge for.Det skal bygges ...

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Da det ble oppdaget metangass i grunnen på Hunton-stranda i Gjøvik, måtte planene om storstilt boligutbygging skrinlegges. Nå skal deler av området utvikles til et gedigent friareal for Gjøviks befolkning, med kultur, musikk og naturopplevelser i skjønn forening.Dette...

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gode og bærekraftige transportløsninger er blant de sentrale satsingsområdene for Mjøsbysamarbeidet. – Elektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar vil gi mange fordeler, blant annet en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, sier prosjektleder Mette Marit Gjerdingen...

Norges første komplette energistasjon

Norges første komplette energistasjon

Innlandsporten, som er lokalisert ved Tangen, vil bli Norges første komplette energistasjon, og representerer et viktig skritt mot en bærekraftig og mangfoldig fremtid for transportsektoren.Dette er en milepæl for grønn næringstransport i Norge og vil gjøre det...

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Stor satsing på bedre togforbindelse gir grunnlag for spennende byutviklingsprosjekter i de to store byene i Mjøsbysamarbeidet. I både Lillehammer og Hamar er det duket for nye sentrumssatsinger i kjølvannet av Bane Nors satsinger i regionen.  Størst forventninger er...

Vi satser på sykkel

Vi satser på sykkel

Sykkelbynettverket i Innlandet arbeider kontinuerlig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier skal bidra til at flere tar sykkelen fatt. Sykkel er et bærekraftig og effektivt transportmiddel som i tillegg er bra for...

Elbuss-satsing

Elbuss-satsing

I Hamar og Lillehammer har elektriske busser vært en del av bybildet i flere år, og busspassasjerene kan glede seg over utslippsfri transport. Fra 2025 er nullutslipp hovedregelen for alle busser som skal benyttes i offentlig transport.Det begynte med et pilotprosjekt...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Forsikringens svar på private banking

Forsikringens svar på private banking

Hos Ly Forsikring har forsikringstakerne egen rådgiver og kontaktperson, og blir fulgt tett opp med jevnlige besøk. – Vi er utrolig stolte over at kundene våre blir værende hos oss. Vi opplever at de som prøver vårt opplegg med Selective Insurance er veldig fornøyde,...

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik har et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet. Nå ønsker byen å samle fagmiljøet for bransjen og legge til rette for faglige og sosiale møteplasser i et framtidig «cyberhus».– Gjøvik har allerede et sterkt kompetansemiljø som tiltrekker seg mange aktører...

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Innlandsporteføljen er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Målet er å løfte frem de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket – og derved bidra til grønn verdiskaping og...

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Bruker du det biobaserte drivstoffet HVO i en eksisterende dieselmotor, reduserer du CO2 utslippet med inntil 90%.Har vi glemt at bruk av HVO er en mulighet, spør Ingvar Schjerpen, økonomileder ved Engens Oljesenter.    Bedriften har jobbet med flytende energi i 50...

Mjøsparken – en oase langs E6 

Mjøsparken – en oase langs E6 

Aktivitetene og opplevelsene er gratis for alle, enten du vil skate, leke, spille petanque eller nyte sommerdagen på Mjøsas fineste badestrand. Mjøstårnet, også kjent som verdens høyeste trehus, er et landemerke der det ruver ved E6 i Brumunddal. Mjøsparken ligger...