Mjøsbyen Magasin i Aftenposten

Elbuss-satsing

I Hamar og Lillehammer har elektriske busser vært en del av bybildet i flere år, og busspassasjerene kan glede seg over utslippsfri transport. Fra 2025 er nullutslipp hovedregelen for alle busser som skal benyttes i offentlig transport.

Det begynte med et pilotprosjekt i 2018, da to elbusser ble satt i drift i Lillehammer. I 2020 fikk Hamar 20 elbusser på bybusslinjene, og Lillehammer fulgte etter i 2021 med 15 elbusser i ordinær drift.

Mer energi om vinteren
    – Pilotprosjektet ga oss nyttige erfaringer, både med tanke på energiforbruk og rekkevidde vinterstid, og framkommelighet på vinterveger, sier enhetsleder Rutetilbud Tommy Forseth i Innlandstrafikk. Transportørene i Hamar og Lillehammer har tilbudt elbusser fordi det er mulig å løse oppdraget med elbusser, men tilpasninger er nødvendig. 
    – Elbussene bruker nesten dobbelt så mye energi pr kilometer i kulde og ved utfordrende føreforhold, enn på en skyfri sommerdag. Elbussdriften må blant annet tilpasses kuldegrader og vinterføre, slik vinteren er i Innlandet, sier han
    – Med mer enn 500 busser i trafikk hver dag i hele Innlandet, legger vi stor vekt på stabil drift og punktlighet. At innbyggerne i Innlandet bruker kollektivtransporttilbudet er i seg selv et godt klimatiltak, i tillegg må vi gjøre vårt for å følge opp mål om nullutslipp fra offentlig transport, sier Forseth. 

60 prosent fossilfri
I 2023 var over seksti prosent av kollektivtransporten i Innlandet fossilfri, og i årene fram mot 2030 vil Innlandet få flere og flere elbusser. Neste ut er Elverum allerede fra 2025. Hovedregelen er at busser i offentlig transport skal være nullutslippsbusser fra 2025. Dette innebærer at Innlandet fylkeskommune og Innlandstrafikk stiller krav om elbusser der dette er mulig. I bybusstrafikk i dag har Innlandet 38 elbusser i trafikk, 20 i Hamar og 18 i Lillehammer.  
    – Det er ikke nødvendigvis så enkelt at én dieselbuss kan byttes ut med én elbuss. Vi må vurdere flere driftsmessige og økonomiske hensyn samtidig. Oppgaven er å sørge for at lovpålagt skoleskyss kan gjennomføres, og vi må ha rammer som ellers bidrar til moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtransport i hele Innlandet, både før og etter 2030, avslutter Forseth.

Foto: Innlandstrafikk.
Tommy Forseth er enhetsleder Rutetilbud i Innlandstrafikk.

 

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Fremtidsbydel i Elverum

Fremtidsbydel i Elverum

Den nye bydelen Ydalir, som er planlagt utbygd de neste 10–15 årene, vil bli et av verdens beste steder å bo, fastslår Anna-Thekla Tonjer, som er prosjektleder i Elverum Vekst for bydelsutviklingen. Det skal sosial og klimamessig bærekraft sørge for.Det skal bygges ...

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Da det ble oppdaget metangass i grunnen på Hunton-stranda i Gjøvik, måtte planene om storstilt boligutbygging skrinlegges. Nå skal deler av området utvikles til et gedigent friareal for Gjøviks befolkning, med kultur, musikk og naturopplevelser i skjønn forening.Dette...

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gode og bærekraftige transportløsninger er blant de sentrale satsingsområdene for Mjøsbysamarbeidet. – Elektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar vil gi mange fordeler, blant annet en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, sier prosjektleder Mette Marit Gjerdingen...

Norges første komplette energistasjon

Norges første komplette energistasjon

Innlandsporten, som er lokalisert ved Tangen, vil bli Norges første komplette energistasjon, og representerer et viktig skritt mot en bærekraftig og mangfoldig fremtid for transportsektoren.Dette er en milepæl for grønn næringstransport i Norge og vil gjøre det...

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Stor satsing på bedre togforbindelse gir grunnlag for spennende byutviklingsprosjekter i de to store byene i Mjøsbysamarbeidet. I både Lillehammer og Hamar er det duket for nye sentrumssatsinger i kjølvannet av Bane Nors satsinger i regionen.  Størst forventninger er...

Vi satser på sykkel

Vi satser på sykkel

Sykkelbynettverket i Innlandet arbeider kontinuerlig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier skal bidra til at flere tar sykkelen fatt. Sykkel er et bærekraftig og effektivt transportmiddel som i tillegg er bra for...

Ruster opp Brumunddal

Ruster opp Brumunddal

De siste årene har Brumunddal, kommunesenteret i Ringsaker kommune, gjennomgått en rivende utvikling. Særlig har sentrumsområdet og koblingen ned til Mjøsa fått en solid ansiktsløftning – og mer skal det bli.Målet er at Brumunddal, som er en ung by, skal være en...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Forsikringens svar på private banking

Forsikringens svar på private banking

Hos Ly Forsikring har forsikringstakerne egen rådgiver og kontaktperson, og blir fulgt tett opp med jevnlige besøk. – Vi er utrolig stolte over at kundene våre blir værende hos oss. Vi opplever at de som prøver vårt opplegg med Selective Insurance er veldig fornøyde,...

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik har et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet. Nå ønsker byen å samle fagmiljøet for bransjen og legge til rette for faglige og sosiale møteplasser i et framtidig «cyberhus».– Gjøvik har allerede et sterkt kompetansemiljø som tiltrekker seg mange aktører...

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Innlandsporteføljen er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Målet er å løfte frem de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket – og derved bidra til grønn verdiskaping og...

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Bruker du det biobaserte drivstoffet HVO i en eksisterende dieselmotor, reduserer du CO2 utslippet med inntil 90%.Har vi glemt at bruk av HVO er en mulighet, spør Ingvar Schjerpen, økonomileder ved Engens Oljesenter.    Bedriften har jobbet med flytende energi i 50...

Mjøsparken – en oase langs E6 

Mjøsparken – en oase langs E6 

Aktivitetene og opplevelsene er gratis for alle, enten du vil skate, leke, spille petanque eller nyte sommerdagen på Mjøsas fineste badestrand. Mjøstårnet, også kjent som verdens høyeste trehus, er et landemerke der det ruver ved E6 i Brumunddal. Mjøsparken ligger...