Mjøsbyen Magasin i Aftenposten

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Stor satsing på bedre togforbindelse gir grunnlag for spennende byutviklingsprosjekter i de to store byene i Mjøsbysamarbeidet. I både Lillehammer og Hamar er det duket for nye sentrumssatsinger i kjølvannet av Bane Nors satsinger i regionen.  

Størst forventninger er det knyttet til Hamar, der dobbeltspor frem til Åkersvika er ventet å stå ferdig innen 2027. Prosjektdirektør Utbygging Midt, Per Vilnes, forteller at første del av utbyggingen på strekningen Venjar–Langset står ferdig, og at Kleverud–Sørli og Sørli–Åkersvika er i gang.
    – Denne delen av strekningen skal stå klar til 2027, og vil medføre betydelige fordeler i form av økt kapasitet, større frekvens i avgangene og kortere reisetid mellom Oslo og Hamar, sier Visnes. 
    – Til sammen skal det bygges 29,7 kilometer dobbeltspor, og dette er nok en utvikling som vil merkes godt, sier Vilnes.
    I tillegg skal Hamar stasjon, Stange stasjon og stasjonen i Lillehammer oppgraderes, og det blir ny stasjon på Tangen. 
    – I sum er dette den største oppgraderingen vi har sett siden Gardermobanen, og vi arbeider også aktivt for å forlenge dobbeltsporet inn til Hamar. Målet her er å få formalisert investeringsbeslutningen i statsbudsjettet for 2025, slik at vi kan skape synergier i forlengelsen av det arbeidet som allerede er igangsatt, sier Vilnes.
    Når det gjelder strekningen Hamar–Lillehammer, er planene om et gjennomgående dobbeltspor forlatt, men en oppgradering i form av økt kapasitet er likevel på planen.
    – Bedre kapasitet på denne strekningen kan oppnås ved at vi får flere strekninger med dobbeltspor. På den måten er fortsatt ambisjonen å skape mulighet for to avganger per time, noe som vil øke attraktiviteten betydelig, sier Vilnes. 

Byfornyelse i begge byer
I forlengelsen av de mange jernbaneprosjektene er de to byene i full gang med planene om utbygging av sentrumsområdene og knutepunktutvikling i forbindelse med stasjonene. 
    – Knutepunktutvikling vil si at vi legger til rette for boliger og arbeidsplasser i nær tilknytning til jernbanen og øvrig kollektivtilbud, slik at flest mulig får muligheten til å reise med kollektivtrafikk, sykkel og gange, sier prosjektsjef Lars Eide i Bane Nor Eiendom. 
    – I Lillehammer utvikler Bane Nor Eiendom 18 000 kvadratmeter næringseiendom, med plass til 800 arbeidsplasser i nær tilknytning til skysstasjonen. Her vil det bli lagt opp til samhandling, og deler av bygget er planlagt åpent for byens befolkning, med serveringstilbud og møteplasser, slik som lokaler for klubber og foreninger, sier han. 
    – I bakgården planlegges det mathall. 

Høgskolen til sentrum?
Byplansjef Gunhild Stugaard i Lillehammer bekrefter at det er mye på gang i sentrum. Ved stasjonen vil frigjorte arealer på Lurhaugen bli tilbudt Høgskolen på Lillehammer, som på den måten kan bidra til ytterligere vitalisering av området.
    – Vi ønsker studentene velkommen til sentrum, sier Stugaard. 
    – Det er ikke endelig bestemt om høgskolen vil flytte inn her, men alternativt har kommunen planer om å utnytte arealene til boliger, sier Stugaard. 
    –  Også Strandtorget, som ligger like i nærheten, er under utvikling med over 350 boliger i privat regi. Lillehammer står foran en spennende utviklingsfase, sier Stugaard.

 

Nytt næringsbygg i Lillehammer i regi av Bane Nor Eiendom. Ill.: DRMA.

Hamar med ny Mjøsfront
På Hamar er det en rekke forskjellige prosjekter som utløses i strandsonen mot Mjøsa i forlengelsen av det planlagte dobbeltsporet. Byplanlegger Guro Vestvik forteller om en transformasjon av fronten mot Mjøsa, som skal tas fra biler og gis tilbake til befolkningen.
    – Det er en del av en helhetlig strategi for Byutvikling som har vært drevet frem gjennom mange år, sier Vestvik, – der målet har vært å få folk inn i sentrum. Blant prosjektene her er Mjøsfronten, der det foreligger planer for et helt nytt område mellom Hamar og Mjøsa, sier hun. 
    – Dette er det mest sentrale området mellom sentrum og vannkanten, og vi ønsker både å koble byen tettere til Mjøsa og skape samlingspunkter for folk i alle aldre. 
    På Mjøsfronten har kortsiktige tiltak sommeren 2021 blitt videreført i årene etter, mens en mer helhetlig plan er under utvikling. 
    – Området skal utvikles etter ByLab-metoden, med innbyggerne på laget. Dette vil medføre en revitalisering av hele området, sier Vestvik. 
    Og allerede kan Hamar vise til en positiv utvikling. 
    – Siden 2012 har målinger vist at vi har oppnådd målet om å trekke folk til sentrum, og at folk oppholder seg her mye lenger enn før. En samlet plan for sentrumsutvikling fungerer som rettesnor. 
    For sommeren 2021 ble hele området på nedre del av åttemetersplanet tilrettelagt for midlertidige tiltak. Hensikten var å aktivere området og teste konsepter for fremtidig utvikling.​ Mjøsas møteplass skulle ha mat som en viktig ingrediens, og det ble tilrettelagt for et mangfold av streetfood-aktører hvor både stil og innhold skulle skape noe nytt i møte med innbyggere og gjester som kom til Hamar.

 Møteplasser for alle
    – Et viktig prinsipp i utviklingen, er at Mjøsfronten skal være for alle, forteller Vestvik. 
    – Målet var å skape en atmosfære hvor arkitektur, estetikk, grønne miljøer, sunn mat, kultur, sport og opplevelser dannet rammen for et attraktivt møtested.​
    En rekke andre utviklingsprosjekter vil også sette sitt preg på Hamar de kommende årene. Espern er et nytt planlagt sentrumsnært boligområde, som nå er detaljregulert. Det samme gjelder Godsområdet, der Bane Nor Eiendom sammen med flere andre har utarbeidet detaljreguleringsplan for området på mjøssiden av Hamar stasjon. 
    – Her blir det tilrettelagt for ca. 550 boenheter og anslagsvis 1300 arbeidsplasser, med nær tilgang til vannet og stasjonen, og lokalgate med egen sykkelvei, sier Eide i Bane Nor Eiendom. 
    – Vis à vis Hamar stasjon er det foreslått å etablere egen science park, der kompetansemiljøer skal samles på ett sted. Også her vil det bli tilrettelagt for møtesteder for befolkningen, blant annet med åpent torg, sier Eide.

Alt i alt – de to byene ved Mjøsas bredder står overfor store transformasjonsprosjekter som følger opp nasjonale mål om bærekraftig utvikling. 
    – Investeringene i forbedret jernbaneinfrastruktur fungerer som en inspirasjon og motor for transformering og nyskaping i begge byene. Dette er en spennende utvikling som vil bety mye for hele regionen, sier Lars Eide i Bane Nor Eiendom avslutningsvis.

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Fremtidsbydel i Elverum

Fremtidsbydel i Elverum

Den nye bydelen Ydalir, som er planlagt utbygd de neste 10–15 årene, vil bli et av verdens beste steder å bo, fastslår Anna-Thekla Tonjer, som er prosjektleder i Elverum Vekst for bydelsutviklingen. Det skal sosial og klimamessig bærekraft sørge for.Det skal bygges ...

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Da det ble oppdaget metangass i grunnen på Hunton-stranda i Gjøvik, måtte planene om storstilt boligutbygging skrinlegges. Nå skal deler av området utvikles til et gedigent friareal for Gjøviks befolkning, med kultur, musikk og naturopplevelser i skjønn forening.Dette...

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gode og bærekraftige transportløsninger er blant de sentrale satsingsområdene for Mjøsbysamarbeidet. – Elektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar vil gi mange fordeler, blant annet en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, sier prosjektleder Mette Marit Gjerdingen...

Norges første komplette energistasjon

Norges første komplette energistasjon

Innlandsporten, som er lokalisert ved Tangen, vil bli Norges første komplette energistasjon, og representerer et viktig skritt mot en bærekraftig og mangfoldig fremtid for transportsektoren.Dette er en milepæl for grønn næringstransport i Norge og vil gjøre det...

Vi satser på sykkel

Vi satser på sykkel

Sykkelbynettverket i Innlandet arbeider kontinuerlig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier skal bidra til at flere tar sykkelen fatt. Sykkel er et bærekraftig og effektivt transportmiddel som i tillegg er bra for...

Elbuss-satsing

Elbuss-satsing

I Hamar og Lillehammer har elektriske busser vært en del av bybildet i flere år, og busspassasjerene kan glede seg over utslippsfri transport. Fra 2025 er nullutslipp hovedregelen for alle busser som skal benyttes i offentlig transport.Det begynte med et pilotprosjekt...

Ruster opp Brumunddal

Ruster opp Brumunddal

De siste årene har Brumunddal, kommunesenteret i Ringsaker kommune, gjennomgått en rivende utvikling. Særlig har sentrumsområdet og koblingen ned til Mjøsa fått en solid ansiktsløftning – og mer skal det bli.Målet er at Brumunddal, som er en ung by, skal være en...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Forsikringens svar på private banking

Forsikringens svar på private banking

Hos Ly Forsikring har forsikringstakerne egen rådgiver og kontaktperson, og blir fulgt tett opp med jevnlige besøk. – Vi er utrolig stolte over at kundene våre blir værende hos oss. Vi opplever at de som prøver vårt opplegg med Selective Insurance er veldig fornøyde,...

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik har et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet. Nå ønsker byen å samle fagmiljøet for bransjen og legge til rette for faglige og sosiale møteplasser i et framtidig «cyberhus».– Gjøvik har allerede et sterkt kompetansemiljø som tiltrekker seg mange aktører...

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Innlandsporteføljen er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Målet er å løfte frem de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket – og derved bidra til grønn verdiskaping og...

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Bruker du det biobaserte drivstoffet HVO i en eksisterende dieselmotor, reduserer du CO2 utslippet med inntil 90%.Har vi glemt at bruk av HVO er en mulighet, spør Ingvar Schjerpen, økonomileder ved Engens Oljesenter.    Bedriften har jobbet med flytende energi i 50...

Mjøsparken – en oase langs E6 

Mjøsparken – en oase langs E6 

Aktivitetene og opplevelsene er gratis for alle, enten du vil skate, leke, spille petanque eller nyte sommerdagen på Mjøsas fineste badestrand. Mjøstårnet, også kjent som verdens høyeste trehus, er et landemerke der det ruver ved E6 i Brumunddal. Mjøsparken ligger...