Mjøsbyen Magasin i Aftenposten

Vi satser på sykkel

Sykkelbynettverket i Innlandet arbeider kontinuerlig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier skal bidra til at flere tar sykkelen fatt. 

Sykkel er et bærekraftig og effektivt transportmiddel som i tillegg er bra for folkehelsen, fastslår Stig Floberghagen, som er mobilitetsrådgiver i Innlandet fylkeskommune og koordinator for Sykkelbynettverket. 
    – I nettverket arbeider vi for å legge til rette for mer bruk av sykkel i form av utvikling av hovedveinettet for sykkel, men vi arbeider også med informasjonstiltak og andre tiltak for å fremme bruken av sykkel, sier han. 

Økonomien er viktig
Nettverket består av kommunene Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Elverum og Kongsvinger, samt Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune. Kommunene bruker nettverket til å utveksle erfaringer og ideer, og samarbeidet er forpliktende gjennom en gjensidig sykkelbyavtale alle har undertegnet på. 
    – Siden oppstarten i 2020 har vi fått på plass mye, men økonomien setter grenser, sier han.
    I en fylkeskommune med begrenset økonomi etterlyser Floberghagen statlige stimuleringsmidler og tilskuddsordninger.
    – Mange av de tiltakene som har størst effekt, er kostbare, særlig når det gjelder bygging av infrastruktur. Her ville det vært veldig nyttig med en statlig tiltakspakke som støtte i arbeidet, både for fylkeskommunen og enkeltkommunene, sier han. 
    Sykkelinfrastruktur med god standard er en forutsetning for at satsningen på økt sykling ikke skal skje på akkord med nullvisjonen for drepte og hardt skadde i vegtrafikken.

Sykkel sentralt i planleggingen
Økt bruk av sykkel er et mål som deles av kommunene i samarbeidet. Roar Skotvoll er prosjektleder for sykkelby-prosjektet i Lillehammer kommune. Han forteller om stor interesse blant politikerne, som har innarbeidet målet om økt sykkelbruk i Lillehammers kommuneplan. 
    – Kommuneplanen støtter målet om at økt trafikk skal tas med sykkel, kollektiv eller gange. Dette er også tatt inn i gatebruksplanen for Lillehammer sentrum, sier han. 
    – I tillegg er jo vår deltakelse i sykkelbysatsingen et tydelig tegn på at dette er noe vi tar på alvor, legger han til.
    Også Skotvoll peker på svak økonomi som et hinder for gjennomføring av kostnadskrevende tiltak. 
    – For å nå målene (flere som velger å bruke sykkel i byen, at det skal være trygt, enkelt og praktisk å bruke sykkel i byen) kreves langsiktighet og kontinuitet i arbeidet lokalt.  Det tar tid å bygge opp om en kultur for sykling, og det tar tid før en ser virkninger av arbeidet med tilrettelegging, sier Skotvoll. 
    – Sånn jeg ser det, har vi lyktes når det føles praktisk og trygt å ta med barna på sykkeltur i byen. Men når det ikke finnes statlige ordninger for finansiering, må vi slå oss til tåls med at det vil ta lang tid å nå egne og nasjonale mål for sykkelbruk, sier han.

Sykling er topp!
En av de som bruker sykkel til daglig, er sykkelentusiast Eli Rogneby. Til daglig benytter hun sykkel til og fra hjemmet på Lena til jobben som avdelingsleder i videregående skole i Gjøvik, en tur på ca. to mil.
    – Det er kanskje litt langt, men du verden for en god start på dagen! sier Rogneby. 
    – Sykkelturen og dusjingen tar en time, med bil bruker man tretti minutter. Så det er ikke så mye tid ekstra som går med, poengterer hun. 
    – Dessuten har det å sykle så mange fordeler – både helsemessig og det å få tømt hodet før en travel arbeidsdag. Det gir et kick å få opp pulsen, det er sterkt å anbefale, sier hun. 
    – Dessuten er dette området vidunderlig vakkert og veldig fint å sykle i.
    Og Rogneby har klare meninger om hva som må til for å få flere til å ta tohjulingen fatt.
    – Det er helt avgjørende at sykkelveiene er brede nok, og at de er sammenhengende. Trygghet er viktig, og små detaljer, som høye kanter og for eksempel utplasserte konteinere, kan ødelegge flyten og gjøre at det føles utrygt å sykle. Når man vil sykle fort – og det gjør man når man driver transportsykling – er god sikt viktig, og for eksempel innkjøringer til boliger og krappe svinger kan lett bli til hinder, sier hun. 
    – Det er mange strekninger som er gode, men samlet sett gjør sykkelveinettet det vanskelig å være syklist, dessverre. Det trenger å bli rustet opp. 
    I sentrum er det enda viktigere å tilrettelegge, mener hun. 
    – Det kan hende at det vil gjøre det vanskeligere å bruke bilen, men hvis man mener noe med målet om å øke bruken av sykkel, må man stenge veier og skape trygge omgivelser for syklistene. Det vil nok skape frustrasjon, men det må nok til om vi mener alvor, sier hun. 
    Hun mener også at opplæring er viktig. – Jeg har hørt at sykling i bymiljø, gange og kollektivbruk er en del av kjøreopplæringen i Nederland. Det gjør at trafikantene behersker alle roller i trafikken, og det skaper gjensidig forståelse og større trygghet. Det burde være en smal sak å få til her i Norge også – jeg kan godt ta på meg den jobben, smiler hun. 

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Fremtidsbydel i Elverum

Fremtidsbydel i Elverum

Den nye bydelen Ydalir, som er planlagt utbygd de neste 10–15 årene, vil bli et av verdens beste steder å bo, fastslår Anna-Thekla Tonjer, som er prosjektleder i Elverum Vekst for bydelsutviklingen. Det skal sosial og klimamessig bærekraft sørge for.Det skal bygges ...

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Da det ble oppdaget metangass i grunnen på Hunton-stranda i Gjøvik, måtte planene om storstilt boligutbygging skrinlegges. Nå skal deler av området utvikles til et gedigent friareal for Gjøviks befolkning, med kultur, musikk og naturopplevelser i skjønn forening.Dette...

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gode og bærekraftige transportløsninger er blant de sentrale satsingsområdene for Mjøsbysamarbeidet. – Elektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar vil gi mange fordeler, blant annet en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, sier prosjektleder Mette Marit Gjerdingen...

Norges første komplette energistasjon

Norges første komplette energistasjon

Innlandsporten, som er lokalisert ved Tangen, vil bli Norges første komplette energistasjon, og representerer et viktig skritt mot en bærekraftig og mangfoldig fremtid for transportsektoren.Dette er en milepæl for grønn næringstransport i Norge og vil gjøre det...

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Stor satsing på bedre togforbindelse gir grunnlag for spennende byutviklingsprosjekter i de to store byene i Mjøsbysamarbeidet. I både Lillehammer og Hamar er det duket for nye sentrumssatsinger i kjølvannet av Bane Nors satsinger i regionen.  Størst forventninger er...

Elbuss-satsing

Elbuss-satsing

I Hamar og Lillehammer har elektriske busser vært en del av bybildet i flere år, og busspassasjerene kan glede seg over utslippsfri transport. Fra 2025 er nullutslipp hovedregelen for alle busser som skal benyttes i offentlig transport.Det begynte med et pilotprosjekt...

Ruster opp Brumunddal

Ruster opp Brumunddal

De siste årene har Brumunddal, kommunesenteret i Ringsaker kommune, gjennomgått en rivende utvikling. Særlig har sentrumsområdet og koblingen ned til Mjøsa fått en solid ansiktsløftning – og mer skal det bli.Målet er at Brumunddal, som er en ung by, skal være en...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Forsikringens svar på private banking

Forsikringens svar på private banking

Hos Ly Forsikring har forsikringstakerne egen rådgiver og kontaktperson, og blir fulgt tett opp med jevnlige besøk. – Vi er utrolig stolte over at kundene våre blir værende hos oss. Vi opplever at de som prøver vårt opplegg med Selective Insurance er veldig fornøyde,...

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik har et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet. Nå ønsker byen å samle fagmiljøet for bransjen og legge til rette for faglige og sosiale møteplasser i et framtidig «cyberhus».– Gjøvik har allerede et sterkt kompetansemiljø som tiltrekker seg mange aktører...

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Innlandsporteføljen er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Målet er å løfte frem de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket – og derved bidra til grønn verdiskaping og...

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Bruker du det biobaserte drivstoffet HVO i en eksisterende dieselmotor, reduserer du CO2 utslippet med inntil 90%.Har vi glemt at bruk av HVO er en mulighet, spør Ingvar Schjerpen, økonomileder ved Engens Oljesenter.    Bedriften har jobbet med flytende energi i 50...

Mjøsparken – en oase langs E6 

Mjøsparken – en oase langs E6 

Aktivitetene og opplevelsene er gratis for alle, enten du vil skate, leke, spille petanque eller nyte sommerdagen på Mjøsas fineste badestrand. Mjøstårnet, også kjent som verdens høyeste trehus, er et landemerke der det ruver ved E6 i Brumunddal. Mjøsparken ligger...