Mjøsbyen Magasin i Aftenposten

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gode og bærekraftige transportløsninger er blant de sentrale satsingsområdene for Mjøsbysamarbeidet. – Elektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar vil gi mange fordeler, blant annet en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, sier prosjektleder Mette Marit Gjerdingen Jensen. 

Det var fylkestinget i gamle Hedmark kommune som tok initiativet til å utrede det som nå kan bli verdens raskeste nullutslippsbåt. Nå er kunnskapsgrunnlaget klart, og prosjektleder Jensen mener mulighetene er gode for å få på plass et slikt tilbud.

Positive ringvirkninger
    – Vi har fått utarbeidet rapporter som viser mange positive ringvirkninger av en hurtigbåt på Mjøsa, sier Jensen. Administrativ leder i Mjøsbyen Paul H. Berger er også positiv til planene.
    – Det å åpne en øst-vest-akse over Mjøsa i form av en helelektrisk hurtigbåt vil skape en betydelig større bo- og arbeidsregion, og med elektrisk drift understøtter vi Mjøsbyens nullutslippsvisjon for regionen, sier han. Hurtigbåten vil også styrke eksisterende knutepunkter i hver av byene.
    For rapportene anslår at ca 600 personer vil benytte tilbudet på en daglig basis, i tillegg til 20 000 turister. Det er anslått at begge byene vil øke sitt nedslagsfelt både når det gjelder handel og arbeidstakere betydelig, noe som kan bli viktig for pendlere, særlig der partner også skal skaffe seg jobb. Når det gjelder handel viser beregningene at kundegrunnlaget vil øke med ca. 3000-4000 personer i hver by.
    Både Byen vår Gjøvik og Hamar Sentrum er positive til planene. 
    – Dette er et svært viktig prosjekt innenfor byutviklingen for alle Mjøsbyene, og vil knytte byene tettere sammen. Det vil styrke attraktiviteten og tilbudet i byene og kan bidra til en økt tilflytning, sier daglig leder Line Kildal i byen vår Gjøvik. Espen Bjørkheim i Hamar Sentrum slutter seg til. 
    – Hamar og sentrumshandelen er i vekst, og alle tiltak som mer besøk og øker tilgjengeligheten er selvsagt positivt. Vi tør vel være så frempå og si at det er bra at tilgjengeligheten på Hamar gjøres enda enklere for folk fra “gærne sia”, enten om det er tilbudet som stadig vokser frem langs Mjøsfronten, strender eller i bykjernen, sier han med et smil. 

Mobilitet viktig
– Det å skape mobilitet på tvers av byene i regionen er et viktig samfunnsoppdrag som kan ha store ringvirkninger for regionenes næringsliv i form av tilgang til kompetanse, rekruttering, og flyt i arbeidsstokken, understreker Jensen. 
    – Beregningene viser at hver av byene vil øke tilfanget med 250 personer, legger hun til.
    Ruten er planlagt med to helelektriske hurtigbåter, som vil bruke en halv time på reisen. Båtene det skal satses på, er av katamarantypen, noe som vil gi en meget stillegående og komfortabel overfart. 
    – Fra før av vet vi at hurtigbåt er et populært transportmiddel, sier Berger. 
    – Det blir noe helt annet enn buss, selv om prinsippet som er lagt til grunn, er at båtbilletten ikke skal overstige dagens 80 kroner for en bussbillett. Folk trives med å ta en båt om morgenen, det viser for eksempel Nesoddbåtene i Oslo. Vi tror på en lik effekt her, sier han.
    Hver båt har plass til 50 passasjerer og vil ha plass til for eksempel sykkel og kajakk, og det er funnet plass til et soldekk. Designet er universelt utformet, her skal det være rom for alle. På land vil ladestasjonene som skal lade båtene i hver ende av ruten, kunne bli gjort tilgjengelige for andre trafikanter når de ikke er i bruk. 

Håper på ja
Når saken nå snart er klar for politisk behandling, er det egentlig bare selskapsform og organisering som må drøftes videre.
    – Alt inkludert, med båter, kaianlegg, fremføring av strøm og ladere, er kostnadene anslått til 220 millioner kroner. De årlige driftskostnadene vil stort sett dekkes inn av billettinntekter. Det foregår for tiden en spennende utvikling på elektriske hurtigbåter. Dette vil gi oss nye tekniske løsninger som gir oss både lavere kostnader og raskere overfartstider. Dette er godt nytt for en hurtigbåtforbindelse på Mjøsa, sier Jensen. 
    – Nå krysser vi fingrene for en politisk beslutning om å skape en helt ny ferdselsåre på Mjøsa som vil styrke vår attraktivitet, sier Paul H. Berger. 
    – Det fortjener den!

Hurtigbåten er i designfasen. 

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Fremtidsbydel i Elverum

Fremtidsbydel i Elverum

Den nye bydelen Ydalir, som er planlagt utbygd de neste 10–15 årene, vil bli et av verdens beste steder å bo, fastslår Anna-Thekla Tonjer, som er prosjektleder i Elverum Vekst for bydelsutviklingen. Det skal sosial og klimamessig bærekraft sørge for.Det skal bygges ...

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Da det ble oppdaget metangass i grunnen på Hunton-stranda i Gjøvik, måtte planene om storstilt boligutbygging skrinlegges. Nå skal deler av området utvikles til et gedigent friareal for Gjøviks befolkning, med kultur, musikk og naturopplevelser i skjønn forening.Dette...

Norges første komplette energistasjon

Norges første komplette energistasjon

Innlandsporten, som er lokalisert ved Tangen, vil bli Norges første komplette energistasjon, og representerer et viktig skritt mot en bærekraftig og mangfoldig fremtid for transportsektoren.Dette er en milepæl for grønn næringstransport i Norge og vil gjøre det...

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Stor satsing på bedre togforbindelse gir grunnlag for spennende byutviklingsprosjekter i de to store byene i Mjøsbysamarbeidet. I både Lillehammer og Hamar er det duket for nye sentrumssatsinger i kjølvannet av Bane Nors satsinger i regionen.  Størst forventninger er...

Vi satser på sykkel

Vi satser på sykkel

Sykkelbynettverket i Innlandet arbeider kontinuerlig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier skal bidra til at flere tar sykkelen fatt. Sykkel er et bærekraftig og effektivt transportmiddel som i tillegg er bra for...

Elbuss-satsing

Elbuss-satsing

I Hamar og Lillehammer har elektriske busser vært en del av bybildet i flere år, og busspassasjerene kan glede seg over utslippsfri transport. Fra 2025 er nullutslipp hovedregelen for alle busser som skal benyttes i offentlig transport.Det begynte med et pilotprosjekt...

Ruster opp Brumunddal

Ruster opp Brumunddal

De siste årene har Brumunddal, kommunesenteret i Ringsaker kommune, gjennomgått en rivende utvikling. Særlig har sentrumsområdet og koblingen ned til Mjøsa fått en solid ansiktsløftning – og mer skal det bli.Målet er at Brumunddal, som er en ung by, skal være en...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Forsikringens svar på private banking

Forsikringens svar på private banking

Hos Ly Forsikring har forsikringstakerne egen rådgiver og kontaktperson, og blir fulgt tett opp med jevnlige besøk. – Vi er utrolig stolte over at kundene våre blir værende hos oss. Vi opplever at de som prøver vårt opplegg med Selective Insurance er veldig fornøyde,...

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik har et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet. Nå ønsker byen å samle fagmiljøet for bransjen og legge til rette for faglige og sosiale møteplasser i et framtidig «cyberhus».– Gjøvik har allerede et sterkt kompetansemiljø som tiltrekker seg mange aktører...

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Innlandsporteføljen er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Målet er å løfte frem de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket – og derved bidra til grønn verdiskaping og...

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Bruker du det biobaserte drivstoffet HVO i en eksisterende dieselmotor, reduserer du CO2 utslippet med inntil 90%.Har vi glemt at bruk av HVO er en mulighet, spør Ingvar Schjerpen, økonomileder ved Engens Oljesenter.    Bedriften har jobbet med flytende energi i 50...

Mjøsparken – en oase langs E6 

Mjøsparken – en oase langs E6 

Aktivitetene og opplevelsene er gratis for alle, enten du vil skate, leke, spille petanque eller nyte sommerdagen på Mjøsas fineste badestrand. Mjøstårnet, også kjent som verdens høyeste trehus, er et landemerke der det ruver ved E6 i Brumunddal. Mjøsparken ligger...