Mjøsbyen Magasin i Aftenposten

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik har et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet.
Nå ønsker byen å samle fagmiljøet for bransjen og legge til rette for faglige og sosiale møteplasser i et framtidig «cyberhus».

– Gjøvik har allerede et sterkt kompetansemiljø som tiltrekker seg mange aktører innenfor feltet. Gjennom prosjektet cyber city vil kommunen for alvor bli satt på kartet. Ikke bare i Innlandet, men også nasjonalt og etter hvert internasjonalt, sier Gunn Mari Sund Rusten, leder for Digital Innlandet. 
    Digital Innlandet er et nettverk med nærmere 80 virksomheter som utgjør et sterkt kompetansemiljø innen digitalisering og digital transformasjon. Rusten viser til at felles for dem er at de ønsker seg et knute-punkt, et samlingssted, der de både kan koble de ulike aktørene som næringsliv, studenter, forskere, akademia og andre. 

Økende behov for sikkerhets-kompetanse
Cyber-sikkerhet utgjør en vesentlig utfordring på alle samfunnsnivåer. Det er ubestridt at cybertrusler kan få store konsekvenser for samfunnskritiske virksomheter, og nye trusler vil oppstå etter hvert som vi utvikler nye teknologiske løsninger. Behovet for sikkerhetskompetanse er sterkt økende, og ifølge Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning vil det i 2030 være et behov for 15.000 personer med IKT-sikkerhetskompetanse.
    Gjøvik kommune er vertskap for Norges største fagmiljø innen forskning og utdanning i cyber-sikkerhet. Dette gir grunnlag for innovative løsninger og verdiskaping. Miljøet har allerede ført til flere nyetablerte selskaper som får nasjonal og internasjonal oppmerksomhet. I dette ligger et stort potensial for å ta en posisjon innen cybersikkerhet som kan styrke evnene til å utvikle og beholde flere nye selskaper, tiltrekke etablerte bedrifter og statlige arbeidsplasser innen fagfeltet.

Vil gjøre hele Norge til et tryggere samfunn
– Gjøvik kommune vil være en aktiv vertskommune som legger til rette for god samhandling mellom næringsliv og akademia. Dersom vi lykkes med å samle aktørene gjennom vårt prosjekt, cyber city Gjøvik, vil vi bidra til flere innovative løsninger som skaper et tryggere samfunn ikke bare i Norge, men også internasjonalt, mener prosjektleder og næringssjef i Gjøvik kommune Katrine Hveem Gjørvad.
    NTNU Gjøvik er den viktigste aktøren for forskning og utdanning innen cybersikkerhet i Norge. Instituttet har 130 årsverk hvorav de fleste er på Gjøvik, 750 studenter og 75 pH. D-stipendiater. NTNU koordinerer i tillegg en rekke forskningssentre og partnerskap som CCI og Norcics. Kompetansetilbudet er komplett med Fagskolen Innlandets studier innen IT-drift og sikkerhet. 

Frister med spennende arbeidsmiljøer
Kommunalsjef for samfunnsutvikling i Gjøvik kommune, Line Ramsrud, er fersk i jobben, men ser at Gjøvik har mange spennende arbeidsmiljøer innenfor et felt er ledende i Norge, Norden og Europa. 
    – Bransjen er i sterk vekst, og på Gjøvik har vi alle ingredienser til å bli cybersikkerhetsbyen. Vi må bli mer attraktive for talenter og til det trenger vi et bygg eller en lokasjon som kan virke både samlende og som en katalysator for eksisterende og nye fagmiljøer. Gjøvik er på mange måter cybersikkerhetsbyen med sine eksisterende miljøer og akademia, men har ikke «plantet flagget». Det skal vi gjøre nå med prosjekt cyber city Gjøvik, sier Ramsrud. 
    Og har du lyst til å bli med på denne spennende reisa, så er det mange muligheter i den hvite byen ved Mjøsa allerede nå.

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Fremtidsbydel i Elverum

Fremtidsbydel i Elverum

Den nye bydelen Ydalir, som er planlagt utbygd de neste 10–15 årene, vil bli et av verdens beste steder å bo, fastslår Anna-Thekla Tonjer, som er prosjektleder i Elverum Vekst for bydelsutviklingen. Det skal sosial og klimamessig bærekraft sørge for.Det skal bygges ...

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Da det ble oppdaget metangass i grunnen på Hunton-stranda i Gjøvik, måtte planene om storstilt boligutbygging skrinlegges. Nå skal deler av området utvikles til et gedigent friareal for Gjøviks befolkning, med kultur, musikk og naturopplevelser i skjønn forening.Dette...

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gode og bærekraftige transportløsninger er blant de sentrale satsingsområdene for Mjøsbysamarbeidet. – Elektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar vil gi mange fordeler, blant annet en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, sier prosjektleder Mette Marit Gjerdingen...

Norges første komplette energistasjon

Norges første komplette energistasjon

Innlandsporten, som er lokalisert ved Tangen, vil bli Norges første komplette energistasjon, og representerer et viktig skritt mot en bærekraftig og mangfoldig fremtid for transportsektoren.Dette er en milepæl for grønn næringstransport i Norge og vil gjøre det...

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Stor satsing på bedre togforbindelse gir grunnlag for spennende byutviklingsprosjekter i de to store byene i Mjøsbysamarbeidet. I både Lillehammer og Hamar er det duket for nye sentrumssatsinger i kjølvannet av Bane Nors satsinger i regionen.  Størst forventninger er...

Vi satser på sykkel

Vi satser på sykkel

Sykkelbynettverket i Innlandet arbeider kontinuerlig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier skal bidra til at flere tar sykkelen fatt. Sykkel er et bærekraftig og effektivt transportmiddel som i tillegg er bra for...

Elbuss-satsing

Elbuss-satsing

I Hamar og Lillehammer har elektriske busser vært en del av bybildet i flere år, og busspassasjerene kan glede seg over utslippsfri transport. Fra 2025 er nullutslipp hovedregelen for alle busser som skal benyttes i offentlig transport.Det begynte med et pilotprosjekt...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Forsikringens svar på private banking

Forsikringens svar på private banking

Hos Ly Forsikring har forsikringstakerne egen rådgiver og kontaktperson, og blir fulgt tett opp med jevnlige besøk. – Vi er utrolig stolte over at kundene våre blir værende hos oss. Vi opplever at de som prøver vårt opplegg med Selective Insurance er veldig fornøyde,...

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Innlandsporteføljen er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Målet er å løfte frem de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket – og derved bidra til grønn verdiskaping og...

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Bruker du det biobaserte drivstoffet HVO i en eksisterende dieselmotor, reduserer du CO2 utslippet med inntil 90%.Har vi glemt at bruk av HVO er en mulighet, spør Ingvar Schjerpen, økonomileder ved Engens Oljesenter.    Bedriften har jobbet med flytende energi i 50...

Mjøsparken – en oase langs E6 

Mjøsparken – en oase langs E6 

Aktivitetene og opplevelsene er gratis for alle, enten du vil skate, leke, spille petanque eller nyte sommerdagen på Mjøsas fineste badestrand. Mjøstårnet, også kjent som verdens høyeste trehus, er et landemerke der det ruver ved E6 i Brumunddal. Mjøsparken ligger...

Gjør avfall om til business

Gjør avfall om til business

230 tonn avfall ble reddet i fjor. Norges første ombrukskjøpesenter, Resirkula, går så det suser. Delvis gjemt bak paller fulle av ski og snowboard står Hans Christian Johnson og klargjør brukte langrennsski som snart skal settes ut for salg i butikken Resport og...