Mjøsbyen Magasin i Aftenposten

Norges første komplette energistasjon

Innlandsporten, som er lokalisert ved Tangen, vil bli Norges første komplette energistasjon, og representerer et viktig skritt mot en bærekraftig og mangfoldig fremtid for transportsektoren.

Dette er en milepæl for grønn næringstransport i Norge og vil gjøre det enklere for transportsektoren å gå over til grønt drivstoff, sier prosjektleder Lotta Maria Möllerfalk i Innlandet fylkeskommune og Østlandssamarbeidet. 
     – Per i dag er stasjonen operativ på biogass, mens el-lading og hydrogen etter all sannsynlighet kommer på plass i løpet av 2024 – aktørene er på plass, sier Möllerfalk. 
    Innlandsporten er et ambisiøst prosjekt som kombinerer flere energibærere for å betjene et bredt spekter av kjøretøyer. Visjonen bak stasjonen er å tilby et omfattende utvalg av drivstoffalternativer, samtidig som man adresserer behovene til både lette og tunge kjøretøyer. Dette prosjektet har som mål å skape en helhetlig tilnærming til energiforsyning for transportsektoren, og lokaliseringen er svært gunstig.
     – Dette er et viktig område, og Innlandsporten ligger midt i transportkorridorene E6 og riksvei 3 mellom Oslo og Trondheim, understreker Möllerfalk. 

Bensinstasjon, el-lading, hydrogen og biogass
En av nøkkelfaktorene som skiller Innlandsporten fra konvensjonelle bensinstasjoner er mangfoldet i tilbudte energibærere. Stasjonen inkluderer følgende:
     Innlandsporten har en konvensjonell bensinstasjon for å betjene fossildrevne kjøretøyer. Dette sikrer at tradisjonelle kjøretøyer fortsatt har tilgang til konvensjonelle drivstoffalternativer. 
     For elbileiere tilbyr Innlandsporten el-ladestasjoner for rask og effektiv lading, både for lette og tunge kjøretøyer. 
    Biogass er en fornybar energikilde som produseres fra organisk materiale. Innlandsporten har en dedikert fyllestasjon for biogass, som er et miljøvennlig alternativ for kjøretøyer som kan kjøre på denne bærekraftige gassen. Også hydrogen er et lovende drivstoff for fremtiden.
    Innlandsporten vil tilby en fyllestasjon for hydrogen, som gir støtte til kjøretøyer som bruker brenselcelleteknologi. Dette representerer et viktig skritt mot utviklingen av hydrogenbasert transport.
    – Her kan sjåfører også benytte tiden det tar å lade til å strekke på beina, spise et lettere måltid eller besøke toalettet, sier Möllerfalk. 
    – Det finnes jo mange steder som tilbyr ett av energialternativene, men her vil alle teknologiene være samlet, legger hun til.  
     – Og selv om det foreløpig ikke er utbredt med el-drevne tungtransportkjøretøyer, er dette på sterk fremmarsj. Ladestasjonen vil bidra til at flere lastebileiere kan satse på denne teknologien, sier hun. – Det er avgjørende å få på plass infrastrukturen om bransjen skal ha mulighet for å gå over på elektrisk drevne kjøretøyer.  

Fremme Bærekraft og Mangfold
Innlandsporten representerer ikke bare en teknologisk nyskapning, men også et skifte mot en mer bærekraftig og mangfoldig energiforsyning for transportsektoren. Ved å tilby ulike energibærere tar stasjonen hensyn til forskjellige drivstoffbehov og understreker viktigheten av å tilpasse seg en stadig skiftende transportsektor.
    – Dette prosjektet er i tråd med Norges ambisjoner om å redusere klimaavtrykket og fremme fornybare energikilder. Ved å støtte utviklingen og implementeringen av alternative drivstoffteknologier, legger Innlandsporten grunnlaget for en grønnere fremtid, sier Lotta Maria Möllerfalk. 
    – I møte med globale utfordringer knyttet til klimaendringer og behovet for å redusere avhengigheten av fossile brensler, viser Innlandsporten vei som en modell for bærekraftig transportinfrastruktur. Dette er ikke bare en energistasjon, men en visjon for en grønnere og mer mangfoldig fremtid på veiene, sier Möllerfalk avslutningsvis.

Foto: Østlandssamarbeidet.
På Innlandsporten finnes det hydrogen, biogass, lading og diesel for tungtransport.

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Fremtidsbydel i Elverum

Fremtidsbydel i Elverum

Den nye bydelen Ydalir, som er planlagt utbygd de neste 10–15 årene, vil bli et av verdens beste steder å bo, fastslår Anna-Thekla Tonjer, som er prosjektleder i Elverum Vekst for bydelsutviklingen. Det skal sosial og klimamessig bærekraft sørge for.Det skal bygges ...

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Da det ble oppdaget metangass i grunnen på Hunton-stranda i Gjøvik, måtte planene om storstilt boligutbygging skrinlegges. Nå skal deler av området utvikles til et gedigent friareal for Gjøviks befolkning, med kultur, musikk og naturopplevelser i skjønn forening.Dette...

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gode og bærekraftige transportløsninger er blant de sentrale satsingsområdene for Mjøsbysamarbeidet. – Elektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar vil gi mange fordeler, blant annet en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, sier prosjektleder Mette Marit Gjerdingen...

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Stor satsing på bedre togforbindelse gir grunnlag for spennende byutviklingsprosjekter i de to store byene i Mjøsbysamarbeidet. I både Lillehammer og Hamar er det duket for nye sentrumssatsinger i kjølvannet av Bane Nors satsinger i regionen.  Størst forventninger er...

Vi satser på sykkel

Vi satser på sykkel

Sykkelbynettverket i Innlandet arbeider kontinuerlig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier skal bidra til at flere tar sykkelen fatt. Sykkel er et bærekraftig og effektivt transportmiddel som i tillegg er bra for...

Elbuss-satsing

Elbuss-satsing

I Hamar og Lillehammer har elektriske busser vært en del av bybildet i flere år, og busspassasjerene kan glede seg over utslippsfri transport. Fra 2025 er nullutslipp hovedregelen for alle busser som skal benyttes i offentlig transport.Det begynte med et pilotprosjekt...

Ruster opp Brumunddal

Ruster opp Brumunddal

De siste årene har Brumunddal, kommunesenteret i Ringsaker kommune, gjennomgått en rivende utvikling. Særlig har sentrumsområdet og koblingen ned til Mjøsa fått en solid ansiktsløftning – og mer skal det bli.Målet er at Brumunddal, som er en ung by, skal være en...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Forsikringens svar på private banking

Forsikringens svar på private banking

Hos Ly Forsikring har forsikringstakerne egen rådgiver og kontaktperson, og blir fulgt tett opp med jevnlige besøk. – Vi er utrolig stolte over at kundene våre blir værende hos oss. Vi opplever at de som prøver vårt opplegg med Selective Insurance er veldig fornøyde,...

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik har et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet. Nå ønsker byen å samle fagmiljøet for bransjen og legge til rette for faglige og sosiale møteplasser i et framtidig «cyberhus».– Gjøvik har allerede et sterkt kompetansemiljø som tiltrekker seg mange aktører...

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Innlandsporteføljen er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Målet er å løfte frem de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket – og derved bidra til grønn verdiskaping og...

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Bruker du det biobaserte drivstoffet HVO i en eksisterende dieselmotor, reduserer du CO2 utslippet med inntil 90%.Har vi glemt at bruk av HVO er en mulighet, spør Ingvar Schjerpen, økonomileder ved Engens Oljesenter.    Bedriften har jobbet med flytende energi i 50...

Mjøsparken – en oase langs E6 

Mjøsparken – en oase langs E6 

Aktivitetene og opplevelsene er gratis for alle, enten du vil skate, leke, spille petanque eller nyte sommerdagen på Mjøsas fineste badestrand. Mjøstårnet, også kjent som verdens høyeste trehus, er et landemerke der det ruver ved E6 i Brumunddal. Mjøsparken ligger...