Mjøsbyen Magasin i Aftenposten

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Innlandsporteføljen er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Målet er å løfte frem de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket – og derved bidra til grønn verdiskaping og eksport.

Innlandsporteføljen er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Målet er å løfte frem de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket – og derved bidra til grønn verdiskaping og eksport.
    – Innlandsporteføljen er en arbeidsmetode der vi fokuserer innsatsen vår rundt samarbeid, blant annet ved å utvikle biohuber. Konseptet heter industriell symbiose, der avfallet til en aktør blir en ressurs for en annen. Ved å bedre utnytte det vi kaller sidestrømmer, skaper vi merverdi for fabrikken – det være seg input i form av energiforbruk, trevirke eller andre innsatsfaktorer, sier rådgiver for Inlandsporteføljen Fredrik Holte Breien. 
    – Vi konsentrerer arbeidet rundt fire innsatsområder, eller det vi kaller verdiforslag, sier Breien. De fire er Den grønneste fastlandsindustrien, Nasjonal hub for landbruksindustri, Ledende sirkulære biohubber og Tech Vally.

Dette er innsatsområder som Innlandet har spesielt gode forutsetninger for å lykkes med, sier Breien. – Fylket har allerede veletablerte industriklynger, en utviklet treindustri og ikke minst er vi et viktig landbruksfylke, sier han. Tech Valley har fokus på utvikling og anvendelse av ny teknologi for å styrke konkurransekraften. 
    – Vi har som mål å etablere oss som nasjonalt ledende på disse områdene, sier Breien.
    Ambisjonene er store. I tråd med fylkeskommunens regionale plan for klima, energi og miljø skal CO2-utslippene kuttes med over 50 prosent samtidig som verdiskapingen skal øke med 40 mrd. og eksporten med 26 mrd.  Derfor har også fylkeskommunen det grønne partnerskapet Klimapartnere Innlandet, der partnere forplikter å føre klimaregnskap for å ha oversikt over sine utslipp. Økningen i verdiskaping må skje samtidig som utslippene går ned. 
    – Til sammen ønsker vi å skape 10 000 nye arbeidsplasser i fylket, så dette er hårete målsetninger som vi tror vi kan lykkes med, sier Breien. 

Prosjektet startet i oktober 2022, og i tida etter dette har medlemmer i prosjektet snakket med og besøkt over 180 bedrifter, kompetansemiljø og klynger i hele fylket. Sommeren 2023 la de frem resultatet av kartleggingen og presenterte hvilke prosjekter som er blitt valgt ut til å være en del av Innlandsporteføljen. 
    Porteføljen skal bestå av konkrete samarbeids-prosjekter som næringsliv, klynger og forskningsmiljø kan sette ut i livet på kort til mellomlang sikt, sier Breien. Porteføljen er også ment å etablere et viktig kunnskapsgrunnlag for en mer spisset og prioritert næringsutviklingsstrategi for hele Innlandet. Og det haster, mener Breien.
    – Norges mål om å kutte utslippene med 55 prosent innen 2030, lykkes med grønn verdiskaping og å øke eksporten med 50 prosent, krever regionale tiltak. Det er dette Innlandsporteføljen ønsker å bidra til, og her i fylket har vi både bioressursene og kompetansen for å utvikle løsninger og produkter som fører til redusert klimagassutslipp, avslutter Breien.

Forestias og Moelvens fabrikker – Sirkulær biohub på Braskereidsfoss.
Foto: Ferskvann film v/Jens Petter Larsen

Dette er de 14 prosjektene:

• Raufoss industripark, Raufoss – Norges ledende hub for «green manufacturing». 
• Grundsetmoen industripark, Elverum – ny indutri-, transport og logistikkhub
• Heggvin næringspark, Hamar – Norges største datasenter
• Industricluster Kongsvinger – unikt fungerende crossindustri-klynge
• Vekstprogram innen landbruksteknologi, Hamar – vekstprogram innen landbruksteknologi
• Skjerven biohub,  , Gjøvik – bedre utnyttelse gjennom samlokalisering
• Begna biopark, Valdres – ekspansjon av treklynge ved Bagna industriområde
• Granli, Kongsvinger – realisering av internasjonal godsterminal, indistriell symbiose
• Sørli flerbruksterminal, Stange – fremtidens transportknutepunkt for bio
• Sirkulære Solør – utvikler sirkulær økonomi i Solør-regionen ved å utnytte avfall og restprodukter til å skape nye produkter og tjenester.
• Frya næringspark 2.0, Ringebu – utvikle en bærekraftig og sirkulær økonomi i næringsparken ved å utnytte avfall og restprodukter til å skape nye produkter og tjenester.
• Nord-Østerdal miljøpark, Os i Østerdalen – utvikler lokalt energicluster
• Sirkula og Trehørningen, Hamar – avfallsgjenvinning og -forbrenning
• Tech Valley, Hamar, Gjøvik, Lillehammer – samlokalisering i kompetente klynger og miljøer, utvikling og anvendelse av  ny teknologi for å løse problemstillinger og øke konkurransekraften i de sterke næringene. 

 

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Fremtidsbydel i Elverum

Fremtidsbydel i Elverum

Den nye bydelen Ydalir, som er planlagt utbygd de neste 10–15 årene, vil bli et av verdens beste steder å bo, fastslår Anna-Thekla Tonjer, som er prosjektleder i Elverum Vekst for bydelsutviklingen. Det skal sosial og klimamessig bærekraft sørge for.Det skal bygges ...

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Da det ble oppdaget metangass i grunnen på Hunton-stranda i Gjøvik, måtte planene om storstilt boligutbygging skrinlegges. Nå skal deler av området utvikles til et gedigent friareal for Gjøviks befolkning, med kultur, musikk og naturopplevelser i skjønn forening.Dette...

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gode og bærekraftige transportløsninger er blant de sentrale satsingsområdene for Mjøsbysamarbeidet. – Elektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar vil gi mange fordeler, blant annet en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, sier prosjektleder Mette Marit Gjerdingen...

Norges første komplette energistasjon

Norges første komplette energistasjon

Innlandsporten, som er lokalisert ved Tangen, vil bli Norges første komplette energistasjon, og representerer et viktig skritt mot en bærekraftig og mangfoldig fremtid for transportsektoren.Dette er en milepæl for grønn næringstransport i Norge og vil gjøre det...

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Stor satsing på bedre togforbindelse gir grunnlag for spennende byutviklingsprosjekter i de to store byene i Mjøsbysamarbeidet. I både Lillehammer og Hamar er det duket for nye sentrumssatsinger i kjølvannet av Bane Nors satsinger i regionen.  Størst forventninger er...

Vi satser på sykkel

Vi satser på sykkel

Sykkelbynettverket i Innlandet arbeider kontinuerlig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier skal bidra til at flere tar sykkelen fatt. Sykkel er et bærekraftig og effektivt transportmiddel som i tillegg er bra for...

Elbuss-satsing

Elbuss-satsing

I Hamar og Lillehammer har elektriske busser vært en del av bybildet i flere år, og busspassasjerene kan glede seg over utslippsfri transport. Fra 2025 er nullutslipp hovedregelen for alle busser som skal benyttes i offentlig transport.Det begynte med et pilotprosjekt...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Forsikringens svar på private banking

Forsikringens svar på private banking

Hos Ly Forsikring har forsikringstakerne egen rådgiver og kontaktperson, og blir fulgt tett opp med jevnlige besøk. – Vi er utrolig stolte over at kundene våre blir værende hos oss. Vi opplever at de som prøver vårt opplegg med Selective Insurance er veldig fornøyde,...

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik har et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet. Nå ønsker byen å samle fagmiljøet for bransjen og legge til rette for faglige og sosiale møteplasser i et framtidig «cyberhus».– Gjøvik har allerede et sterkt kompetansemiljø som tiltrekker seg mange aktører...

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Bruker du det biobaserte drivstoffet HVO i en eksisterende dieselmotor, reduserer du CO2 utslippet med inntil 90%.Har vi glemt at bruk av HVO er en mulighet, spør Ingvar Schjerpen, økonomileder ved Engens Oljesenter.    Bedriften har jobbet med flytende energi i 50...

Mjøsparken – en oase langs E6 

Mjøsparken – en oase langs E6 

Aktivitetene og opplevelsene er gratis for alle, enten du vil skate, leke, spille petanque eller nyte sommerdagen på Mjøsas fineste badestrand. Mjøstårnet, også kjent som verdens høyeste trehus, er et landemerke der det ruver ved E6 i Brumunddal. Mjøsparken ligger...

Gjør avfall om til business

Gjør avfall om til business

230 tonn avfall ble reddet i fjor. Norges første ombrukskjøpesenter, Resirkula, går så det suser. Delvis gjemt bak paller fulle av ski og snowboard står Hans Christian Johnson og klargjør brukte langrennsski som snart skal settes ut for salg i butikken Resport og...