Mjøsbyen Magasin i Aftenposten

Fremtidsbydel i Elverum

Den nye bydelen Ydalir, som er planlagt utbygd de neste 10–15 årene, vil bli et av verdens beste steder å bo, fastslår Anna-Thekla Tonjer, som er prosjektleder i Elverum Vekst for bydelsutviklingen. Det skal sosial og klimamessig bærekraft sørge for.

Det skal bygges  mellom 800 og 1000 boenheter i bydelen, mens den nye barneskolen og barnehagen allerede står ferdig.
    – Dette er planlagt som en nullutslippsbydel, kall det gjerne Skoghovedstaden Elverums utstillingsvindu, sier hun. 
    – Ideen ble født allerede i 2005, og nå har vi helhetsplanen på plass og har ferdigstilt både skolen og barnehagen i massivtre. 
    – Elverum er skogskommunen fremfor noen, så det å bygge i tre faller veldig naturlig, samtidig som det har en rekke gunstige effekter, sier Tonjer. 
    Ydalir er planlagt med mangfold av boliger. Eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, lavblokk og høyblokk – noe for enhver smak. 
    – Boligene skal bygges med lave energi- og vedlikeholdskostnader, økt andel av tre i byggene og med fokus på inneklima og trivsel, sier Tonjer. Gode bomiljøer med tilpassede enheter for eldre vil bli noe av tilbudet. Tunløsninger, parsellhager, og fellesarealer, men også vern om privatlivet.
    – Sånn må det bli når man har ambisjon om å bygge verdens beste bomiljø, smiler Tonjer.

Del av forskningssenter
Bydelen ligger på østsiden av riksveg 25 i retning Trysil, kun én til to kilometer fra Elverum sentrum. I løpet av hele utbyggingsperioden snakkes det om investeringer på rundt tre til fire milliarder kroner.
    – Ydalir er en del av forskningssenteret FME-ZEN (Zero Emission Neighbourhoods) i regi av Sintef og NTNU, forteller Tonjer. Det å utvikle bydeler etter nullutslippsvisjonen er et viktig skritt for å møte klimamålene, så dette er et prosjekt av nasjonal betydning, fastslår hun. 
    – Samtidig vil miljøsatsingen også få veldig positive konsekvenser for beboerne lokalt, legger hun til. 
    – Sosial integrering og aktivitetstilbud er viktig, og skolen har en rekke fellesfunksjoner. Her er det kantine, kjøkken, musikkrom og sløydsal som er et tilbud for bydelen. Skolen kan ses på som et samfunnshus og blir Ydalirs hjerte, sier hun.

Deling sentralt
I tillegg vil det bli tilrettelagt for en delingskultur, der beboerne kan dele på ressurser som fellesleilighet, sykler, biler og verktøy. 
     – Det er ingen grunn til at alle skal ha masse verktøy liggende i boden, eller ekstra soverom de ikke bruker i hverdagen, sier Tonjer. 
    – Flere av utbyggerne planlegger med en ekstra leilighet til utleie. I tillegg ligger området rett over veien for en Byggmakker, og her vil beboere kunne låne og leie utstyr til rabattert pris. Vi legger også til rette for en felles deleordning for bil og sykkel, sier hun.

Forventer vekst
Flere og flere oppdager bokvalitetene i Elverum, som har vært i vekst gjennom mange år og har en jevn tilflytning. Dette er en vekst Tonjer forventer at vil vedvare i de kommende årene.
    – Elverum er blant annet forsvarskommune som sammen med Åmot kommune utgjør Hærens tyngdepunkt i sør. Det trekker folk til byen vår, og vi er optimistiske med hensyn til vekst. De første utbyggerne er allerede på plass, men hele området vil nok ikke stå ferdig før om ca. femten år, anslår hun. 
    Når det gjelder økonomi, vil dette bli et boområde for bedrestilte?
    – Nei, dette blir en bydel for alle. Inngangsbilletten vil muligens bli noe høyere enn gjennomsnittet, men driftskostnadene vil jo bli mye lavere, sier Tonjer. 
    – I tillegg får du deleløsninger og fellesskap på kjøpet, som gjør at du ikke trenger å eie så mye selv. Dessuten vil Sparebank1 Østlandet innvilge grønne boliglån til gunstig rente, så dette er et tilbud som vil treffe de fleste, avslutter hun. 

Foto: Andreas Kokkvoll. 

Foto: Nordbolig 

LES MER

Redaksjonelle artikler fra magasinet

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Gjøviks indrefilet – Mjøsstranda

Da det ble oppdaget metangass i grunnen på Hunton-stranda i Gjøvik, måtte planene om storstilt boligutbygging skrinlegges. Nå skal deler av området utvikles til et gedigent friareal for Gjøviks befolkning, med kultur, musikk og naturopplevelser i skjønn forening.Dette...

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gjør klar for verdens raskeste elektriske hurtigbåt  

Gode og bærekraftige transportløsninger er blant de sentrale satsingsområdene for Mjøsbysamarbeidet. – Elektrisk hurtigbåt mellom Gjøvik og Hamar vil gi mange fordeler, blant annet en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion, sier prosjektleder Mette Marit Gjerdingen...

Norges første komplette energistasjon

Norges første komplette energistasjon

Innlandsporten, som er lokalisert ved Tangen, vil bli Norges første komplette energistasjon, og representerer et viktig skritt mot en bærekraftig og mangfoldig fremtid for transportsektoren.Dette er en milepæl for grønn næringstransport i Norge og vil gjøre det...

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Jernbanesatsing setter fart på byutvikling

Stor satsing på bedre togforbindelse gir grunnlag for spennende byutviklingsprosjekter i de to store byene i Mjøsbysamarbeidet. I både Lillehammer og Hamar er det duket for nye sentrumssatsinger i kjølvannet av Bane Nors satsinger i regionen.  Størst forventninger er...

Vi satser på sykkel

Vi satser på sykkel

Sykkelbynettverket i Innlandet arbeider kontinuerlig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Bedre og mer sammenhengende sykkelveier skal bidra til at flere tar sykkelen fatt. Sykkel er et bærekraftig og effektivt transportmiddel som i tillegg er bra for...

Elbuss-satsing

Elbuss-satsing

I Hamar og Lillehammer har elektriske busser vært en del av bybildet i flere år, og busspassasjerene kan glede seg over utslippsfri transport. Fra 2025 er nullutslipp hovedregelen for alle busser som skal benyttes i offentlig transport.Det begynte med et pilotprosjekt...

Ruster opp Brumunddal

Ruster opp Brumunddal

De siste årene har Brumunddal, kommunesenteret i Ringsaker kommune, gjennomgått en rivende utvikling. Særlig har sentrumsområdet og koblingen ned til Mjøsa fått en solid ansiktsløftning – og mer skal det bli.Målet er at Brumunddal, som er en ung by, skal være en...

artikkelannonse

Artikkelannonser fra magasinet

Forsikringens svar på private banking

Forsikringens svar på private banking

Hos Ly Forsikring har forsikringstakerne egen rådgiver og kontaktperson, og blir fulgt tett opp med jevnlige besøk. – Vi er utrolig stolte over at kundene våre blir værende hos oss. Vi opplever at de som prøver vårt opplegg med Selective Insurance er veldig fornøyde,...

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik vil bli hele Norges cyber city

Gjøvik har et verdensledende fagmiljø innen cybersikkerhet. Nå ønsker byen å samle fagmiljøet for bransjen og legge til rette for faglige og sosiale møteplasser i et framtidig «cyberhus».– Gjøvik har allerede et sterkt kompetansemiljø som tiltrekker seg mange aktører...

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Store ambisjoner for grønn innovasjon

Innlandsporteføljen er et samarbeidsprosjekt mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og Innovasjon Norge Innlandet. Målet er å løfte frem de viktigste grønne innovasjonsprosjektene i fylket – og derved bidra til grønn verdiskaping og...

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Reduser CO2 med inntil 90% fra en dieselmotor allerede i dag

Bruker du det biobaserte drivstoffet HVO i en eksisterende dieselmotor, reduserer du CO2 utslippet med inntil 90%.Har vi glemt at bruk av HVO er en mulighet, spør Ingvar Schjerpen, økonomileder ved Engens Oljesenter.    Bedriften har jobbet med flytende energi i 50...

Mjøsparken – en oase langs E6 

Mjøsparken – en oase langs E6 

Aktivitetene og opplevelsene er gratis for alle, enten du vil skate, leke, spille petanque eller nyte sommerdagen på Mjøsas fineste badestrand. Mjøstårnet, også kjent som verdens høyeste trehus, er et landemerke der det ruver ved E6 i Brumunddal. Mjøsparken ligger...